دریافت کارت هدیه از نماینده برای خرید بعدی

جشنواره اسنوا

در جشنواره برفی اسنوا با هم باشیم ، با خرید حتی یکی از محصولات شامل جشنواره میتوانید تخفیفات و کارت های هدیه باور نکردنی دریافت نمایید.

شــروع جشـواره از ابتدای بهمــن ماه سال 98 بوده و به مدت محدود می باشد، کالای مورد نظرتان را در جشنواره اسنـــوا ارزانتر بخرید.

بعد از خرید و نصب محصول،پیامک به شرکت داده و  کارت هدیه فعال شود و میتوانید با استفاده از اعتبار آن خرید بعدی را انجام دهید.

 

جشنواره برفی اسنوا 98

علاوه در جشنواره برفی اسنوا، خریداران می توانند از یک بهمن ماه با خرید از محصولات شامل جشنواره اسنوا، کارت هدیه دریافت کنند و از اعتبار آن در خرید های بعدی استفاده نمایند. شما عزیزان می توانید تا سقف 10,000,000  ریال کارت هدیه تخفیف اسنوا دریافت کنید و این اعتبار هدیه به غیر از تخفیفات ویژه ای است که انتخاب کلیک برای هر محصول در نظر گرفته است.

 

ه این نکته بسیار مهم  توجه داشته باشید که این جشنواره به مدت محدود بوده و کارت تخفیف به کسانی تعلق خواهد گرفت که در مدت تعیین شده از جشنواره ، محصولات خود را خریداری و نصب نمایند.

خواهشمندیم جهت بهره مندی از هدایای جشنواره برفی اسنوا مراحل زیر را با دقت کامل دنبال فرمایید :

 

1- نصــب و بهره منــدی از مزایــای گارانتــی

پــس از خریــد محصــول بــه منظــور نصــب و بهره منــدی از مزایــای گارانتــی آن، فقــط و فقــط بــا مرکــز تمــاس مشــتریان شــرکت اسنوا از طریــق شــماره‌های 1699 بدون پیش شماره ، تماس حاصل نموده و درخواست نصب خود را اعلام فرمایید.

2- دریافت کارت هدیه از نماینده برای خرید بعدی

پـس از نصـب محصـولات جشنواره ، توسط نمایندگی های مجاز لازم اسـت بـه منظـور فعالسـازی کارت هدیـه، شـماره سـریال ۱۸رقمــی محصــول در کارت گارانتی محصول خــود را بــه همــراه کــد تخفیــف منــدرج روی کارت تخفیف را عینــا و بــدون کــم و کاســت بــا فرمــت زیــر و از طریــق پیامــک بــه ســامانه شــماره ۳۰۰۰۳۴۳۵ ارســال فرماییــد.

به عنوان مثال :

922501547852100019-1R23DF

در صورتی که از طریق پیامک اقدام به فعال سازی کد تخفیف و ارسال اطلاعات خود نموده اید ،پیامک درخواست فعال سازی حتما باید از همان شماره تلفن همراهی که به مرکز ارتباط با مشتریان اعلام شده است فرستاده شود.

3- کارت هدیه حــاوی کــد ۶ حرفــی تخفیــف

نماینــده شــرکت انتخــاب ســرویس حامــی ، پــس از نصــب بــه ازای هــر محصــول شــامل جشــنواره یــک عــدد کارت هدیــه خریــد مجــدد بــه شــما خریــدار محتــرم تحویــل میدهــد. ایــن کارت حــاوی یــک کــد ۶ حرفــی بــه نــام کــد تخفیــف اســت.

4-   فعالســازی کارت هـدیـه از طـریق وبسـایـت

فعالســازی کارت تخفیــف از طــریق وبســایــت رسمــی لــوازم خانــگی اسنوا بخش فعالســازی کارت تخفیــف امـکـان پـذیـر اسـت.

 

 

در جشنواره برفی اسنوا میتوانید کالاهای اسنوا را از انتخاب کلیک ، نمایندگی رسمی اسنوا خریداری کنید و کارت تخفیف دریافت کنید و از آن در خرید بعدی محصولات اسنوا از فروشگاه انتخاب کلیک یا فروشگاه اینترنتی انتخاب کلیک  استفاده نمایید. خواهشمندیم محصولات اسنوا را فقط از نمایندگی واقعی اسنوا خریداری کنید، متاسفانه بسیاری از سایت ها، با عنوان نمایندگی اسنوا  فعالیت می کنند، ولی از پذیرش کارت هدیه معذور هستند، چرا که فقط نمایندگی واقعی اسنوا می تواند کارت های هدیه اسنوا را بپذیرد. پس حتما به این نکته دقت فرمایید تا بتوانید از جشنواره کاملا بهره مند شوید و یک خرید خوب را تجربه کنید.

 

لازم به ذکر است کلیه محصولات جشنواره برفی اسنوا که در انتخاب کلیکبه فروش میرسند دارای ضمانت نامه انتخاب سرویس هستند. شما می توانید با کارت تخفیف محصول اسنوا ، سایر محصولات سایت انتخاب کلیک را خریداری کنید.