دکترمهدی خلیل مقدم”جراع عمومی

کتر مهدی خلیل مقدم را بیشتر بشناسیم …
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه ایران سال ۱۳۷۵
فارغ التحصیل رشته جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۷۹
دوره جراحی تکمیلی تخصصی سر و گردن از دانشگاه دوسلدورف آلمان ۱۳۸۱
آغاز فعالیت حرفه ای و تخصصی در تهران ۱۳۸۱
دارای مدرک بورد تخصصی جراحی عمومی
دارای مدرک بورد تخصصی جراحی سر و گردن از دانشگاه دوسلدورف آلمان
عضو جامعه جراحان پزشکی ایران

جراحی زیبایی صورت
تزریقات مرتبط با زیبایی
جراحی پستان
جراحی شکل دهی بدن

جراحی زیبایی و پلاستیک بینی ، افزون بر ایجاد تناسب درخود بینی ، ارتباط خوشایندتری را بین بینی و دیگر اجزای صورت برقرار می کند . به همین دلیل نباید بینی را به عنوان عضوی مجزا و مجرد درنظر گرفت . رابطه تنگاتنگ بینی با پیشانی ، چشم ، لب و چانه به گونه ای است که هر نوع نقص در اجزای صورت می تواند بر این ارتباط ظریف تأثیر گذارد . به عنوان مثال چانه کوچک ، موجب برآمده تر به نظر رسیدن بینی می شود . بی توجهی نسبت به تناسب بینی با اجزای صورت موجب عدم دسترسی به نتیجه رضایت بخش خواهد شد.

در دهه اخیر عمل‌های زیبایی بسیار بیشتر از قبل شده و می‌توان گفت دغدغه بسیاری از افراد زیبایی ظاهری‌شان است . یکی از رایج‌ترین عمل‌های زیبایی مخصوصا در ایران‌ ، عمل بینی است. ما در این مطلب قصد داریم شما را با عمل جراحی بینی از نحوه عمل تا خطرات و حسن‌های آن آشنا کنیم.

هدف جراحی زیبایی بینی زیباتر به نظر رسیدن چهره است نه صرفا کوچک کردن بینی ، چه بسیار بینی‌هایی که با‌ وجود اندازه‌های بسیار کوچک نه تنها بر زیبایی چهره نیفزوده‌اند بلکه تناسب قبلی را هم از بین برده‌اند! جراحی پلاستیک بینی ، افزون بر ایجاد تناسب در خود بینی، باید ارتباط خوشایندتری را بین بینی و دیگر اجزای صورت برقرار کند .